โรงพยาบาล ใน กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลสัตว์.

โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข

0-2391-9707

167 ซอยเจริญสุข(เอกมัยซอย 5) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

09.30-20.30

โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข ให้บริการด้านอายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมเฉพาะทางโรคหัวใจ อัลตราซาวด์ การบริการทางทันตกรรม โรคผิวหนัง โรคตา โรคระบบประสาท การบริการด้านฉุกเฉิน การบริการด้านสัตว์ป่วยใน การบริการอาบน้ำ ตัดขน การบริการโรงแรมสัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เริ่มแรกทางสัตวแพทย์ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลได้เปิดบริการเพียงแค่คลินิกเล็ก ๆ มีสัตวแพทย์ประจำ เพียงคนเดียว และรักษาสัตว์เลี้ยงได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเครื่องมือแต่ต่อมาด้วยความสามารถในการรักษา และจรรยาบรรณในการรักษาที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ จึงได้ทำการขยายพื้นที่จากคลินิกขนาดเล็กเพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์ครบวงจร พร้อมกับค้นหาสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานไว้คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยได้ทันท่วงที เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลสัตว์ทั้งของเอกชนและรัฐบาลที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงมากนัก      บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2537 โดยนายสัตวแพทย์เศรษฐพร เกษมสุวรรณ ได้ดำเนินการเปิดบริการรักษาสัตว์เลี้ยงครบวงจร ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานคอยให้บริการ 24 ชั่วโมง เราเปิดบริการด้วยความรัก ความอบอุ่น คอยเอาใจใส่ดูแลและให้ความรักแก่สัตว์เลี้ยงที่กำลังป่วย พร้อมกับการบริการที่เป็นมิตร ทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเขา •  โรคหัวใจ •  โรคตา •  ทันตกรรม •  โรคผิวหนัง •  โรคทางเดินอาหาร •  ฝังเข็ม… Read more…